Webová stránka www.octe.shop editovaná společností OCTÉ používá cookies, které mohou zaznamenávat informace o vašem procházení, s výhradou voleb, které jste o nich vyjádřili a které můžete kdykoli změnit.

Tato stránka je určena k informování o povaze těchto cookies, jejich účelu a prostředcích, které musíte proti nim bránit.

1. Co je cookie?

"Cookie", nazývaný také soubor cookie, je malý textový soubor uložený na serveru pevného disku terminálu, který používáte pro prohlížení webu, tedy počítače, tabletu nebo smartphonu.

2. Co to je?

Tyto soubory cookie slouží k ukládání informací do vašeho zařízení nebo k přístupu k již uloženým informacím.

Shromažďováním a uchováváním informací o vašem procházení nám soubory cookie umožňují lépe porozumět chování uživatelů našich stránek a tak nám pomohou poskytnout vám během návštěvy užitné a kvalitní služby, a tím vám nabídnout ty nejlepší možné zkušenosti na webu.

Soubory cookie neukládají žádné citlivé osobní údaje o vás, ale jednoduše rozpoznáte zařízení, které používáte, abyste nám pomohli pochopit, jak se pohybujete na webu a zlepšujete jeho kvalitu a usnadňuje navigaci.

Jako vydavatel souborů cookie jsme jediní, kteří mohou číst nebo měnit informace obsažené v cookies, které umístíme do vašeho zařízení při návštěvě webu.

3. Jaké jsou cookies používané na webu a pro jaké účely?

Chcete-li navigaci na webu vždy příjemnější a snadnější, ale také lépe znát, používáme během navigace na našich stránkách několik typů souborů cookie, které lze uložit na zařízení.

Soubory cookie mohou být také vydávány třetími stranami, včetně sociálních sítí, pomocí tlačítek pro sdílení.

Soubory cookie lze obecně rozlišovat do dvou kategorií:

- Cookies, jejichž jediným účelem je umožnit nebo usnadnit komunikaci elektronickými prostředky nebo je nezbytně nutné pro poskytování on-line komunikační služby na výslovnou žádost uživatele: tyto soubory cookie mohou být uloženy bez vašeho předchozího souhlasu;
- Jiné soubory cookie, jejichž účel se může lišit: statistiky, měření publika, sdílení obsahu do sociálních sítí atd.: Tyto soubory cookie podléhají Vašemu souhlasu dříve, než budou uloženy na vašem terminálu


3.1. Základní technické cookies

Účty jednotlivých typů souborů cookie, které se na webu používají, jsou popsány níže.

Používáme technické soubory cookie, které jsou nezbytné pro navigaci na webu, jeho správné fungování a přístup k různým produktům a službám, které se tam nabízejí.

Umožňují vám nabídnout základní služby, jako jsou:

- přístup k vašim osobním prostorům, jako je zákaznický nebo uživatelský účet, a k obsahu vyhrazenému pro vás na základě informací poskytnutých při vytváření účtu;
- správné fungování nákupního vozíku tím, že uložíte výrobky nebo služby objednané až na stránku s potvrzením objednávky;
- Informace o přítomnosti souborů cookie během vaší první návštěvy webu, zobrazením banneru.

3.2. Funkční technické cookies

Technické cookies, které používáme, jsou nabízené společností PRESTASHOP a WOOCOMMERCE.

Pokud jsou tyto soubory cookie naprosto nezbytné, mohou být uloženy bez vašeho předchozího souhlasu.

Důležité:

Tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné pro použití webu. Pokud se rozhodnete je zakázat, nemůžeme vám zaručit přístup na stránky, normální navigaci a správné fungování nabízených služeb.

Používáme funkční technické soubory cookie, jejichž cílem je zefektivnit navigaci na webu a umožnit optimální využití jeho různých funkcí.

Jejich účelem je také usnadnit provoz webových stránek tím, že jim nabídne personalizovanější online zážitek.

Tyto soubory cookie se používají pro:

- Upravte a optimalizujte prezentaci webu na předvolby zobrazení terminálu (používaný jazyk, rozlišení displeje, použitý operační systém apod.) V závislosti na typu používaného terminálu a vizualizaci nebo čtení softwaru, který zahrnuje;
- Zjistěte se při přihlášení k webu a zapamatujte si své uživatelské jméno a heslo, abyste nemuseli tyto informace zadávat ručně při každé návštěvě.
- Ulehčte svůj výzkum tím, že budete automaticky vyhledávat a zapamatujete si své preference;
- Zlepšete své uživatelské prostředí tím, že předem vyplníte některá pole formuláře s informacemi o formulářích, které jste již zadali na webu.

3.3. Výkonné soubory cookie

Funkční technické cookies, které používáme, jsou služby nabízené společností PRESTASHOP a WOOCOMMERCE.

Tyto funkční technické soubory cookie nejsou pro řádné fungování webu nezbytné, ale jejich hlavním účelem je usnadnit navigaci a poskytovat lepší služby.

Využíváme výkonné soubory cookie k analýze toho, jak je web používán, aby optimalizoval jeho provoz a výkon a zlepšil zážitek z prohlížení.

Tyto soubory cookie se používají pro:

- stanovení statistik o využívání a využívání webu;
- počítat počet návštěvníků;
- Analyzovat počet navštívených stránek, frekvenci, trvání a opakování návštěv;
- Uložte způsob používání stránky.

3.4. Soubory cookie třetích stran ze sociálních sítí

Výkonné soubory cookie, které používáme, jsou služby poskytované společností PRESTASHOP, WOOCOMMERCE a GOOGLE ANALYTICS.

Stránky vám nabízejí tlačítka sdílení umožňující sdílet obsah z webu do sociálních sítí (Facebook, Twitter, Google Plus, Linkedin, Viadeo atd.).

Jsou integrovány prostřednictvím aplikací třetích stran, které mohou vytvářet soubory cookie.

Při použití těchto tlačítek sdílení je na vašem zařízení nainstalována cookie třetí strany příslušnou sociální sítí.

3.5. Soubory cookie třetích stran pro video konzultace

Stránky obsahují obsah, který patří třetím stranám, včetně modulů pro prohlížení videí pro obohacení webu multimediálního obsahu.

Poskytovatelé těchto služeb třetích stran (YouTube, Dailymotion, Vimeo atd.) Mohou při návštěvě webu umístit soubory cookie a být tak informováni o vašem procházení na webu.

Vyzýváme vás, abyste se seznámili s politikami ochrany osobních údajů specifickými pro každou z těchto třetích stran, abyste si uvědomili účel použití, včetně reklam, informací, které mohou tyto funkce shromažďovat.

3.6. Jiné soubory cookie třetích stran

Sociální síť, která poskytuje tlačítko aplikace, vás pravděpodobně identifikuje tímto tlačítkem, i když jej nepoužíváte, pouze proto, že váš účet v této sociální síti je aktivován ve vašem zařízení při procházení webu.

Zveme vás, abyste se seznámili s pravidly ochrany osobních údajů, která jsou specifická pro každou z těchto sociálních sítí, abyste se dozvěděli o účelu použití, včetně reklam, informací, které mohou shromažďovat pomocí těchto tlačítek aplikací.

Stránky obsahují obsah, který patří třetím stranám, včetně modulů pro prohlížení videí pro obohacení webu multimediálního obsahu.

Poskytovatelé těchto služeb třetích stran (YouTube, Dailymotion, Vimeo atd.) Mohou při návštěvě webu umístit soubory cookie a být tak informováni o vašem procházení na webu.

Vyzýváme vás, abyste se seznámili s politikami ochrany osobních údajů specifickými pro každou z těchto třetích stran, abyste si uvědomili účel použití, včetně reklam, informací, které mohou tyto funkce shromažďovat.

Stránky obsahují obsah patřící třetím stranám prostřednictvím tagů iframe, které se zobrazují na obsahu webu (text, obrázek atd.) Ze serveru třetí strany.

Publikovatelé stránek, které jsou součástí těchto prvků iframe, pravděpodobně uloží soubory cookie při procházení webu.

Zveme vás, abyste se seznámili s pravidly ochrany osobních údajů specifickými pro každou z těchto třetích stran, abyste se dozvěděli o účelu použití, včetně reklamy a informací, které mohou shromažďovat prostřednictvím těchto rámců iframe.

4. Jak dlouho trvají cookies?

Doba trvanlivosti cookies umístěných na místě se liší podle typu.

V souladu s doporučeními CNIL a nařízeními o ochraně osobních údajů musí cookies, které vyžadují souhlas uživatele, mít trvanlivost 13 měsíců po prvním uložení na svém terminálu, nemohou být prodlouženy během nových návštěv stránky.

5. Jak přijímat nebo odmítat vklad cookies?

Můžete kdykoli vyjádřit nebo upravit své přání týkající se souborů cookie a zejména odvolat svůj souhlas.

5.1. Využijte své volby podle použitého prohlížeče

Chcete-li to provést, musíte nakonfigurovat software prohlížeče tak, aby soubory cookie byly uloženy ve vašem zařízení nebo naopak byly odmítnuty, buď systematicky, nebo podle jejich vydavatele.

Můžete také nakonfigurovat váš prohlížeč tak, aby vám cookie bylo přijato nebo odmítnuto přesně, než bude soubor cookie pravděpodobně zaregistrován ve vašem zařízení.

Pokud odmítnete uložení technických souborů cookie, je možné, že nemůžete využívat určité funkce webu.

Pokud jste se rozhodli, že nebudete souhlasit s používáním cookies, které jej vyžadují nebo jste zrušili, můžete využít pouze funkce webu, jejichž použití nevyžaduje takové cookies a funkčnost webu, který by pravděpodobně mohl integrovat obsah pocházející z třetin nebude vám navržen.

Pro správu souborů cookie je konfigurace každého prohlížeče odlišná. Níže naleznete odkazy nebo kroky, které vám umožňují získat podrobné informace o nastavení souborů cookie:

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs&hlrm=cs
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/activate-deactivate-cookies-preferences?redirectlocale=en&redirectslug=activate-deactivate-cookies
- Safari: klikněte na tlačítko Nastavení a potom na položku Předvolby. V zobrazeném okně zvolte možnost Soukromí / zabezpečení a klikněte na možnost Zobrazit soubory cookie. Vyberte soubory cookie, které chcete deaktivovat, a klikněte na Odstranit nebo Smazat vše