Prvořadým cílem skupiny OCTÉ je spokojenost zákazníků.
Usilujeme o zjednodušení našich procesů a o profesionalizaci našich zaměstnanců, abychom vyhověli požadavkům našich zákazníků na kvalitu a služby.
Dodržování smluvních závazků spolu s managementem kvality a životního prostředí jsou pro nás prvořadé.

Naše politika kvality a životního prostředí se rozvíjí v těchto směrech:
• Rozvíjet a kontrolovat celý výrobní řetězec: rozvojem schopnosti reagovat, rozvojem konkurenceschopnosti a výkonnosti v každé pobočce,

• Uspokojit potřeby a očekávání našich zákazníků: dodržováním našich dodacích lhůt, nasloucháním našim zákazníkům, kvalitou našich výrobků a služeb, ale také prostřednictvím analýzy, zpracování a činnostmi předcházení neshodám,

• Zachovat soulad s příslušnými předpisy: dodržováním norem a právních předpisů, působením v normalizačních komisích a evropských institucích, dodržováním evropských směrnic týkajících se našich výrobků,

• Uplatňovat proces neustálého zdokonalování: prostřednictvím našich auditů, přezkoumáními vedením a sledováním výsledků našich ukazatelů a cílů,

• Zajistit ochranu životního prostředí: certifikací podle normy ISO 14001 a rozšiřováním povědomí o ekologických otázkách, recyklací odpadů, úsporou energie, zabráněním znečišťování, odpovědným partnerstvím s našimi dodavateli a přístupem ekodesignu,

• Neustále vyhledávat pokrok a inovaci: poskytnout nezbytné zdroje pro výzkum a rozvoj, neustále zlepšovat produkty a služby,

• Zajistit zaměstnancům dobré pracovní podmínky, kompetenci a bezpečnost: rozvíjet a aplikovat jednotné dokumenty na našich různorodých pracovištích, uplatňovat vhodnou politiku zaměřenou na vzdělávání,

• Sdílet všem našim zaměstnancům, dodavatelům a podnikům skupiny tuto kulturu kvality: šířením a oživením naší politiky kvality a životního prostředí.